Sandefjord kommune har bygd nytt Medisinsk senter som ble ferdigstilt høsten 2016. Satses det mer penger på Helse og omsorg I Sandefjord enn i Larvik for tiden ?

 

Gamle Sandefjord Sykehus på cirka 7.000 m2 har blitt rehabilitert, og nye tilbygg på til sammen cirka 4.000 m2 ble tilknyttet eksisterende bygningsmasse.

Det medisinske senteret skal romme lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, legevakt, rehabiliteringssenter med treningsarealer og svømmebasseng samt lager for hjelpemidler.
Det lmedisinske senteret vil fremstå som et moderne helsebygg med avanserte løsninger i forhold til både velferdsteknologi, pasientsikkerhet og pasientbehandling. Alle beboerrom er blant annet utstyrt med medisinsk oksygenuttak. Flere av beboerrommene har teknisk løsning som tilfredsstiller tekniske krav for opprettholdelse av livsviktige funksjoner for pasientbehandling i rommene både i normaldrift og i nøddriftssituasjoner.

Det er HENT AS som er en landsdekkende entreprenør som har fått oppdraget av Sandefjord kommune. Link til firmaet hjemmeside finner dere her. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *   Husk å `Like` siden.