I følge avdelingsleder tjenestekontoret i Larvik kommune ble det ikke funnet noen avvik, men det er gitt én merknad. Den går på forbedring av oppfølging av avvik.


 

Bøkebloggen har hatt to innlegg som har satt fokus på omsorgen i Larvik kommune. Disse innleggen ble lagt ut 6 mars og 9 mars og de viser at Larvik kommune ikke registrerer alle avvik. Med dagens systemer er det heller ikke lagt til rette for at pårørende enkelt kan melde inn avvik. 

 

Det viser seg dessverre at medarbeidere ikke tør å melde avvik opp til nærmeste leder. Hvis det en skjelden gang har blitt sendt avvik så stopper dette i leddet over. Larvik kommunen må begynne å ansette folk i lederstillinger som våger, og ikke minst oppfordrer de ansatte til å melde fra om avvik og også mulige forbedringer uten at dette sees på som negativt. Det er også viktig at alle ansatte har klart for seg at dersom en kollega gjør noe galt så må dette også meldes i fra om. Det er slik en gjør hevrandre gode og lager en god organisasjon. 

Hvis avvikene kommer på bordet og ledelsen tar tak i disse så er det antagelig det som skal til for å få en Helse og Omsorg som skinner i Larvik. 

For å oppnå dette kreves det sterke ledere og ikke minst kreves det at en leder selv ikke har uheldige forbindelser til noen i avdelingen/nærheten. Det nytter ikke å være leder for en avdeling og samtidig være venn med gamle kollegaer. Har en valgt en karriere som leder så følger det med personalansvar hvor det ofte oppstår konflikter som må løses på rett måte. Dessverre så er mange av dagens ledere i hentet inn fra egne rekker og da er det meget viktig at Larvik kommune gir disse personene muligheten for å få opplæring i ledelse. 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *