Nå vet forskere hva som kjennetegner ledere i sykehjem som har lavere fravær enn andre. De gjør grundige analyser av fraværet, stiller krav og tør å ta de tøffe samtalene.


 

 

Forskere ved Fafo har på oppdrag fra Nav intervjuet ledere ved sykehjem som utmerker seg med lavere sykefravær over tid enn andre sykehjem i kommunen sin. De åtte sykehjemmene i Fafo-rapporten «Fra fravær til nærvær» ble plukket ut fordi de lå bedre an med sykefravær. 
Det var viktig å sammenligne sykehjem med så like rammebetingelser som mulig, slik at forskerne kunne se hva som kunne spores tilbake til selve ledelsen av sykehjemmet.

Undersøkelsen viser at disse sykehjemmene har  sterke og tydelig ledere, med høy tilstedeværelse, strukturert nærværsarbeid og med evne til å ta de utfordrende samtalene

Dere kan lese mer om denne undersøkelsen i Fagbladet 1 april 2016 ved å følge denne linken. 

 

Les også det tidligere innlegget «Avvik blir ikke registrert»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *