Pensjon eller god pleie og omsorg i alderdommen? Hva er viktigst? Hvordan kan vi skape trygghet for begge deler når eldrebølgen melder seg for alvor?


 

 

Sist torsdag holdt Finansdepartementet seminar for akademikere og forskere. Finansminister Siv Jensen samler materiale til en stortingsmelding om de langsiktige utsiktene for Norge og statens økonomi, helt frem til 2060.
Hovedpunktene under er klippet ut fra et referat som er gjengitt i Aftenposten 31 mars 2016. Dere finner link til denne saken og også link til Regjeringens nett TV hvor hele seminaret kan streames. Viktig at dere tar en titt her, lett å velge det emne som er av interesse for hver enkelt.

50-åringene fremtidens ungdommer
Kraften i eldrebølgen er enorm.
Det starter med at de store barnekullene født i årene rett etter den annen verdenskrig nå har nådd pensjonsalderen.
Grovt sett vil andelen eldre bli fordoblet frem til 2060.
I dag er det omtrent fem personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) for hver eldre over 67 år. I 2060 vil det være omtrent 2,5.
Den gjennomsnittlige levealderen kan da være nesten 90 år.
Vi aner et samfunn som blir dramatisk annerledes enn i dag. I fremtidens Norge blir 50-åringene de nye ungdommene.

 

Gjerrigere, men tryggere pensjon
Omleggingene i folketrygden har også andre sider som de fleste ennå ikke har oppdaget. Gradvis vil det bli merkbart mindre årlige pensjoner, med mindre man står lenger i arbeid enn før.
Foreløpig gjelder det overgangsregler som ble innført for å gjøre reformen spiselig da Stortinget vedtok pensjonsreformen. Men for dem som er født etter 1953, og særlig etter 1963, slår en ny virkelighet inn. Den årlige pensjonen fra folketrygden kan bli 12 prosent lavere enn for eldre årskull hvis nye pensjonister ikke står lengre i jobb. Hvis levealderen fortsetter å øke, kan senere årskull oppleve et enda større kutt.
Vi har fått et pensjonssystem som på et vis blir gjerrigere – og som oppmuntrer til å stå lenger i jobb. Men nettopp derfor fremstår det også som bærekraftig. Det begrenser økningen i de samlede pensjonsutbetalingene, som uansett blir stor. Systemet vil neppe kollapse.
Det har selvsagt stor betydning for folks følelse av trygghet for egen fremtid.
Enda viktigere er helse og omsorg. Det kan være tungt å greie seg på en lavere pensjon. Men ingen ting gjør familier mer hjelpeløse enn når alvorlig sykdom rammer, eller når nære pårørende av andre grunner ikke kan greie seg på egen hånd.

 

Omsorgstjenestene må revolusjoneres
Dessverre kan det se ut til at stat og kommuner ennå ikke har en holdbar plan for hvordan omsorgssektoren skal møte utfordringene i fremtiden.
På seminaret i Finansdepartementet ga professor Kåre Hagen ved Høgskolen i Oslo og Akershus følgende illustrasjon:
Økningen i antall eldre tilsier at kommunene, med dagens modell, vil trenge minst 100.000 flere ansatte i omsorgssektoren frem mot 2060. Hvis kvaliteten på tjenestene også skal fortsette å øke, kan behovet øke til mellom 200.000 og 300.000 flere ansatte.
Hvis omsorgstjenestene dessuten skulle forbli kvinneyrker som i dag, må to av tre jenter velge kommunal omsorg som sin arbeidsplass de neste 50 årene!
Dette er en umulighet. Noe må gi etter.
Hagens oppskrift er mer bruk av hjemmebaserte tjenester og mer bruk av teknologi. Begge deler vil senke kostnadene.
Men det viktigste er en mer aktiv hverdag i trygge omgivelser. Det er helsebringende, både fysisk og psykisk. Familienettverket kan også lettere gi et bidrag når eldre bor hjemme.
Hagen har ikke nødvendigvis svaret. Men det kan være et godt sted å starte debatten om omsorgstjenestene – og velferdsstatens – fremtid.

Økonomiredaktør  Ola Storeng i Aftenposten har forfattet en oppsummering fra møtet på torsdag og hele innlegget kan leses på Aftenpostens link her.

 

Regjeringen ved Finansdepartementet har lagt ut hele møte på sine hjemmesider og dette kan streames på nett TV på denne linken. Anbefaler alle som ønsker å sette seg litt inn de store utfordringen som kommer om noen år.   Seminar om utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *