Pliktbrudd betyr at det har vært brudd på lov eller forskrift hos fastlegene uten at Statens Helsetilsyn har blitt involvert. 


 

 

Fylkesmennene i Rogaland, Vestfold og Hedmark konkluderer oftest med at det foreligger pliktbrudd hos fastleger. 
Pliktbrudd betyr at det har vært brudd på lov eller forskrift. I slike tilfeller kan Fylkesmannen velge å sende over saken til Helsetilsynet. Men saken kan også avsluttes lokalt. Dette kan gjøres dersom det er et mindre alvorlig tilfelle av pliktbrudd, et enkeltstående tilfelle, et gammelt tilfelle, eller der vedkommende har erkjent feilen og endret praksis slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. 

De fleste sakene overfor allmennleger der det konkluderes med pliktbrudd, avsluttes i fylkene. I 2014 og 2015 endte 366 saker med konklusjonen pliktbrudd hos fylkeslegen. 219 saker ble sendt videre og ble behandlet hos Helsetilsynet.

Hele den ferske rapporten kan leses i en artikkel i Dagens Medisin 31 mars 2016. 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *