Mulig det i 2016  finnes gjøkunger, papegøyer og papegøyograti i helsevesenet i hele Norge ?

 

 

 

 Professor og overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo Universitetssykehus sier følgende: 
«Vi har fått en uhemmet vekst i antall personer som ikke yter noe for pasientene, men som utvikler kontrollordninger, driver internfakturering, krever inn rapporter, flytter rundt på helsepersonellet og planlegger stadig nye endringer. Kjernen i dette er en grov mistro fra lederne overfor dem som utfører den daglige pasientbehandlingen. De må bli færre, de må arbeide raskere, de må få mindre hjelp (f.eks. i form av sekretærer), og fremfor alt må de kontrolleres stadig tettere. Slik kontroll koster – både direkte i form av lønn til kontrollørene, og indirekte i form av tapt arbeidsglede og stå-på-vilje hos de kontrollerte.»

 Leif G. Strømdal leder Mental Helse Nordland har tatt tak i disse uttalelsen og laget et leser innlegg i VOL Vesterålen Online. Gjøkunger og papegøyer Teksten under er klippet fra Strømdals tekst i innlegget. 

Gjøkungene beskriver tilbud som ikke eksisterer, setter munnkurv på dyktige medarbeidere som reiser kritikk på helsefaglig grunnlag, og kaller pasientenes protester for støy. Gjøkungene setter muligheten til egen belønning foran kvaliteten på tjenesteutførelsen.
I dette systemet dukker papegøyene opp. De dyktigste papegøyene kvalifiserer seg for å overta plassen til gjøkunger som forlater reiret sitt.

Det har gitt et nytt ord til den norske ordboka: Papegøyokrati.
Ordet er skapt på gulvplanet i Oslo Universitetssykehus, og det beskriver en organisasjon der ledere på det enkelte nivå stereotypt gjentar floskler og honnørord fra nivået over. Typisk er forsikringen som kommer år etter år om at «i år skal vi skjære ned med x antall millioner, men vi er sikker på at vi skal få det til uten at pasientene skal merke det».

 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *