Statsforvalteren  i Vestfold og Telemark ga Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker Statsforvalteren en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Bøkebloggen skrev en stor sak om dette 22 mai 2021. Les hele skan her. 

Statsforvalteren påla, i brev av 4.11.2016, Larvik kommune om å utføre supplerende undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta Stavern. Larvik kommune engasjerte GrunnTeknikk AS som utarbeidet tiltaksplan for forurenset grunn, datert 28.9.2018.

Statsforvalteren vurderte at tiltaksplanen ikke oppfylte kravene i pålegget, og vi påla utarbeidelse av revidert tiltaksplan i brev av 12.2.2020. Larvik kommune engasjerte Norconsult som utarbeidet overordnet tiltaksplan, datert 11.6.2021.

Nå har Statsforvalteren svart opp Larvik kommune med et varsel datert 1 oktober 2021. Varselet er blant annet dette:

«I henhold til forvaltningsloven § 16 varsler Statsforvalteren at vi vurderer å pålegge Larvik kommune med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd å gjennomføre tiltak på Gamle Stavern fyllplass. Overvåkning skal starte opp så snart som mulig og senest innen 1.1.2022. Tiltak skal være gjennomført innen 1.3.2023.»

«Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Statsforvalteren innen 26.10.2021.» Du kan lese hele varselet fra Statsforvalteren her. 

Det blir nå spennende å se hvem som ender opp med regninga for den store opprydningen. Blir det utbyggerne eller blir det Larvik kommune? Eller blir det et spleiselag?

 

Les tidligere sak hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *