Mandag 11 september 2023 er det selve valgdagen, stemmelokalene åpner også søndag 10 september.

Til de som ennå ikke har gjort seg opp en mening om hvilket parti de vil stemme på: Les nøye igjennom svarene til ordførerkandidatene og de andre kandidatene som vi har lagt ut på Bøkebloggen.

Mange kandidater har tatt seg god tid på å besvare spørsmålene og avgitt gode svar. Andre har derimot gått mer over spørsmålene med en harelabb. Noen var velvillig innstilte, mens andre var vanskeligere å få med.

Vi har stilt 20 spørsmål og er svært betenkt over at det bare var ordførerkandidatene fra Konservativt og Norgesdemokratene som har lagt ut svarene på sine Facebook-sider.

I tillegg så har også Erik A. Sørensen, kandidat på 5.plass på Larvik FRP også  delt sine svar på sin egen Facebook side og 12.kandidat på Larvik Venstre sin liste Kim Hette har også delt den på sin egen Facebook side. 

Bøkebloggen er kjent for å være kritisk overfor politikerne. Vi har stilt dem spørsmål, som de sikkert ikke har likt å svare på, men som vi føler at de skylder velgerne. Vi har gitt dem full anledning til å komme med andre viktige innspill til Larviks innbyggere.

I motsetning til Østlands-Posten utelot vi ikke ordførerkandidatene til de partiene som per i dag ikke sitter i kommunestyret.

Godt valg søndag og mandag!

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *