Den 7. oktober 2021 fremmet Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud søknad til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om tillatelse til ekspropriasjon av rettigheter på gnr./bnr. 4091/8 i Larvik kommune.

Søkerne er alle tre festere av hytteeiendommer på gnr./bnr. 4091/8, under grunneier Tormod Andersen.

Festerne har søkt om tillatelse til å ekspropriere rettigheter i grunnen på Andersens eiendom for å anlegge stikkledninger fra deres hytteeiendommer til en nylig etablert/oppdatert privat VA-ledning på Andersens eiendom. VA-ledningen som søkerne med dette ønsker å knytte seg til, er planlagt å kobles på kommunens VA-nett.

13 juli 2023 publiserte Bøkebloggen saken «Miljødirektoratet opphevet Statsforvalterens vedtak om ekspropriasjon i Sørskogen og nå har Statsforvalteren snudd.» Les hele saken her.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark mottok klage 19.07.2023 fra advokat Søren Ø. Hellenes på vegne av grunneier Tormod Andersen som har klaget på Statsforvalterens vedtak datert 06.07.2023.

I vedtaket ble det gitt tillatelse til ekspropriasjon etter oreigningsloven (orl.) § 2 første ledd nr. 47 av rettigheter til å anlegge stikkledninger på ovennevnte eiendommer. Tillatelsen innebærer også rett til drift, tilsyn, vedlikehold og etter behov utskifting av vann- og avløpsledning i grunnen på ovennevnte festetomter.

29 august 2023 har Statsforvalter sendt klagen over til Miljødirektoratet. Les hele klagen her, 29 aug 2023 Sørskogen – ekspropriasjon

30 august 2023 sender advokat Søren Ø. Hellenes på vegne av grunneier Tormod Andersen inn en ny klage til Miljødirektoratet. Les hele brevet her, 30 aug 2023 Søren Ø. Hellenes

21 desember 2023 sender advokat Søren Ø. Hellenes over et nytt brev til Miljødirektoratet. Les hele brevet her, 21 des 2023 Søren Ø. Hellenes

Advokat Hellenes avslutter brevet slik:

«-De tre festerne er fullstendig innforstått med at dette utgjør faktum i saken, og de burde derfor aldri satt i gang noen ekspropriasjonssak overfor Miljødirektoratet.»

Denne saken kan få stor betydning for andre hytteeiere i Larvik kommune siden det nå bygges ut mange tilsvarende kloakkanlegg.

Har det blitt for mange «grådige» grunneiere i Larvik kommune som skal gjøre seg rike på hytteeiere som leier grunn?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *